Hur mycket ska man ge i veckopeng?


Hur mycket ska man ge i veckopeng?

Pengar är alltid en lite känslig fråga och därför kan det även upplevas svårt när det kommer till veckopeng för sitt eller sina barn. Frågor som ofta dyker upp är vilken ålder man ska börja ge veckopeng och hur stor ska summan vara.

När ska man börja ge veckopeng?

Vilken ålder som är lämplig att börja ge barnet egna pengar att handla för beror mycket på barnets egen mognad. Samtidigt får man inte glömma att många barn växer av ett ökat ansvar, inom rimliga gränser givetvis, och därför kan en veckopeng även främja barnets utveckling och mognad.
Det kan även variera om man vill ge månadspeng eller veckopeng men jag tycker att veckopeng är en bra start, i alla fall till yngre barn. Då får de en mindre summa och behöver inte tänka så långt framåt. Att pengarna ska räcka en vecka kan kännas tillräckligt långt fram.

En vanlig ålder att börja ge veckopeng är vid 6-7 år. Då börjar barnet skolan och börjar själv få en känsla av att bli stor. Vid skolstart brukar de allra flesta barn känna av att en ny del i livet börjar, man går från att vara småbarn till att bli större, man ska gå i skolan och börja ta ansvar. Det kommer förväntningar och krav på en på ett helt annat sätt.

Hur stor summa?

Nästa stora fråga är hur stor summan ska vara, både inledningsvis och hur mycket den ska öka med tiden. Har man fler än ett barn är det viktigt att denna ökning blir rättvis och man bör se till att ge barnen lika mycket pengar utifrån ålder. Man kan definitivt räkna med att det yngre syskonet kommer att minnas vad det äldre syskonet får och vilja ha lika mycket när man kommer upp i samma ålder.

Hur mycket pengar man ska ge varje vecka beror på vad pengarna ska räcka till. Även om barnet känner sig större och mer självständigt vid skolstart så får man inte glömma bort att barnet bara är runt sju år. Barnet har ännu inte ett konsekvenstänk, den har inga ekonomiska perspektiv och kan sällan förstå pengarnas värde. Därför är det lämpligt att inledningsvis enbart ge en mindre summa för att börja så ett frö. Pengarna kommer ge barnet eftertanke och de allra flesta börjar fundera på vad man ska köpa för pengarna. Här handlar det även mycket om ditt eget ekonomiska tänk och hur du lär barnet att resonera. De första åren kanske man dock inte lägger så stor vikt vid långsiktigt tänkande kring sin ekonomi.

När barnet är 6-7 år tycker jag att en rimlig summa till veckopeng är 25-30 kronor. Summan räcker till att handla lördagsgodis och bör ges i anslutning till detta inhandlande. På så sätt behöver inte barnet hålla reda på pengarna i flera dagar före. Väl på affären behöver man hjälpa barnet att räkna så att pengarna räcker, genom att göra detta tillsammans ökar förståelsen och värdet för pengarna. Barnet inser att den har begränsat med pengar att röra sig med och måste ibland prioritera. Blir det pengar över efter att lördagsgodiset är inhandlat kan man prata om vikten av att spara. En del barn brukar genast vilja hitta något som kostar 3 kronor om det är summan som har blivit över. Men genom att då förklara för barnet att om man sparar 3 kronor från denna vecka har man mer pengar nästa vecka och kanske kan köpa det som man var tvungen att prioritera bort nästa gång. Har barnet en tydlig mognad kan man även tänka ännu mer långsiktigt genom att be barnet spara de kronor som blir över för att köpa något större, kanske en mindre leksak, en ny bok eller nya tuschpennor som barnet har önskat sig.

De pengar som sparas bör vara synliga för barnet så att barnet lätt kan se hur det blir mer pengar efter varje vecka som man har kunnat spara något. Genom att tydligt se ökningen motiveras barnet ytterligare av att spara mer då resultatet syns direkt.

Mellan 6-10 år är det rimligt att öka summan med 5 kronor vartannat år. Då skulle tabellen se ut enligt nedan:

6 år – 25 kr
7 år – 25 kr
8 år – 30 kr
9 år – 30 kr
10 år- 35 kr

Det är så klart under förutsättning att barnet inte förväntas ta ytterligare ansvar eller hantera fler utgifter. Efter 10 år kan man övergå till månadspeng eller öka veckopengen med en större summa. Vid den åldern brukar det ekonomiska tänket vara större samtidigt som barnet kanske ska ta ansvar över ytterligare inköp så som vissa kläder eller nöjen.

Möjlighet att tjäna mer

När barnet har haft veckopeng en tid har de vanligtvis börjat utveckla ett mer ekonomiskt tänk. Här handlar det mycket om att du som förälder ska våga släppa kontrollen emellanåt, att inte vara med och styra in i minsta detalj vart veckopengen tar vägen. Vill barnet till exempel handla något annat en vecka än lördagsgodis så bör den få göra det, men man kan påpeka att det ju då inte blir något över till godis denna vecka.

Det är även viktigt att hålla sig till summan som man har kommit överens om. Så om pengarna har använts till något annat är det viktigt att man står fast vid summan som har getts och inte skjuter till ytterligare pengar för att det även ska räcka till godis.

Detta sätter igång tankeverksamheten hos de flesta barn och många blir intresserad av hur de kan få en ökad summa att röra sig med varje vecka för att köpa både godis och en tidning till exempel. Då bör man tillsammans komma överens om ett belöningssystem över hur barnet kan tjäna mer pengar, till exempel genom att hjälpa till med hushållsuppgifter. Här kan man med fördel sätta sig ned tillsammans med barnet och diskutera vad barnet önskar spara till eller önskar att pengarna ska räcka till. Då kan man titta på hur mycket pengar som saknas och vad som krävs för att man ska komma upp i den summan. Till exempel genom att en vecka både dammsuga och plocka ur diskmaskinen. Belöningssystemet bör vara tydligt och lätt för barnet att förstå.

Läs mer:
Allt om barnsparande

Recent Posts